Üyelik Sözleşmesi

Son Güncelleme: 15 Ocak 2017

ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLERLE MAKİNE KODU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARASINDA ÜYELİK VE SİTE KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZE ÜYE OLARAK RANDEVU ALMADAN YA DA REZERVASYON YAPMADAN ÖNCE, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR! ÜYELİK SÖZLEŞMESİ HİZMETİN KAPSAMINI, SİZİN VE MAKİNE KODU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’NİN SORUMLULUKLARINI VE UYULMASI GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN ÜYELİK SÜRECİNE DEVAM ETMEYİNİZ.

1. Taraflar

1.1 Bu üyelik sözleşmesi www.dayklik.com internet sitesinde (Bundan sonra Dayklik olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayan ve Barbaros Mah. Halk Cad. No:47/2 Yenisahra 34746 Ataşehir İSTANBUL adresinde bulunan, Makine Kodu Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Bundan sonra Makine Kodu olarak anılacaktır) ile Dayklik’ten hizmet almak üzere üyelik için elektronik onay veren gerçek ve tüzel kişiler (Bundan sonra Üye olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

1.2 İş bu sözleşme, Üye’nin üyelik formunu doldurarak elektronik onay vermesi ile imzalanmış kabul edilir ve taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.3 Makine Kodu Dayklik’te yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve Dayklik Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.4 İş bu sözleşme sayfanın üst kısmında yer alan tarih ve saate en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden 7/24 herkesin erişimi mümkün kılınarak yürürlüğe konulmuştur.

2. Tanımlar

Dayklik : www.dayklik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Makine Kodu: Dayklik’in sahibi, hizmetleri sağlayan ve Barbaros Mah. Halk Cad. No:47/2 Yenisahra 34746 Ataşehir İSTANBUL adresinde bulunan, Makine Kodu Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Üye İş Yeri: Dayklik’e üye olan ve Üye İş Yeri Sözleşmesi’ni onaylayarak Dayklik’te İş Yeri Sayfası açan, üyelere hizmetlerini çevrimiçi olarak rezerve etme ve/veya randevu alma olanağı sunan gerçek ve tüzel kişiler.

Üye: Dayklik’e üye olan ve sunulan hizmetlerden iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, üye iş yerlerinden çevrimiçi olarak randevu alan ya da rezervasyon yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Üyelik Sözleşmesi’nin konusu Dayklik’te sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamı, sözleşme ekleri ile birlikte Dayklik içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Makine Kodu tarafından yapılmış uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Dayklik içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Makine Kodu tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik Şartları

4.1 Üyelik işlemi, Dayklik’te yer alan kayıt formuna gerekli kimlik bilgilerinin doldurularak Makine Kodu’na gönderilmesi ile tamamlanır.

4.2 Makine Kodu, 5.Maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen üyeleri her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek süreli ya da süresiz üyelikten çıkarabilir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Üye Dayklik’te belirtilen kurallara, beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 Üyelerin Dayklik tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kayıt sırasında ve girişte kullandıkları üye adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, üye adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, Makine Kodu'nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.3 Üye, Dayklik dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Makine Kodu, üye tarafından Makine Kodu'na iletilen veya Dayklik üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.4 Üye, Makine Kodu'nun yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5 Makine Kodu'nun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Dayklik'i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Dayklik üzerinde işlem yapabilirler. Üyenin, Dayklik dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, Makine Kodu'nun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Dayklik dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Dayklik üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Makine Kodu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Dayklik üzerindeki faaliyetler nedeniyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı, Makine Kodu doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6 Dayklik'te Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Makine Kodu'nun, Makine Kodu çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Makine Kodu, Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.7 Üye Dayklik üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye'lerin, Makine Kodu'nun ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.8 Üye, randevu ve hizmet aldığı iş yerinin Özel Nitelikli Kişisel Verileri dahil olmak üzere veri tabanında saklamasına izin vermektedir.

5.1.9 Üye Makine Kodu'nun kendisine ait verileri Özel Nitelikli Kişisel Verileri dahil olmak üzere yurt dışı sunucularda barındırmasına izin vermektedir.


5.2 Makine Kodu'nun Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1
Makine Kodu, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Makine Kodu her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2 Makine Kodu, Dayklik'te sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Dayklik kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Makine Kodu, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye'ler, Makine Kodu'nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Makine Kodu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Makine Kodu tarafından yapabilir. Makine Kodu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

5.2.3 Dayklik üzerinden, Makine Kodu kendi kontrolünde olmayan Üye İş Yerleri ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler Üye'ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Makine Kodu tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Dayklik üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Makine Kodu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4 Makine Kodu, Dayklik'te yer alan Üye'lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye'nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiksel değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5 Makine Kodu, Dayklik'in işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Makine Kodu bu mesaj ve içeriği giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6 Makine Kodu, üyelerin randevu işlemi yapabilmeleri için cep telefonlarına SMS mesajı ile güvenlik kodu gönderecektir. Üyeler aldıkları randevular ya da yaptıkları rezervasyonlar ile ilgili gerçekleşen işlemler sonrasında, yine SMS mesajı ile bilgilendirilecektir.

5.2.7 Üye Makine Kodu'nun e-posta aracılığı ile kendisine yeni özellikler, yeni eklenen iş yerleri ve Dayklik ile ilgili tanıtıcı bilgiler göndereceğini kabul eder. Üye "Ayarlar" sayfasından bu bilgilendirme e-postalarını almamayı tercih edebilir.

6. Dayklik Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

Makine Kodu, Dayklik'te işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri Üye'lere sağlayacaktır. Bu hizmetler;

6.1 Üye'lerin Üye İş Yerleri tarafından sunulan hizmetleri inceleyebilmeleri ve Üye İş Yeri sayfasında yer alan takvimi kullanarak çevrimiçi olarak rezerve edebilmeleri ya da randevu alabilmeleri

6.2 Üye'lerin Üye İş Yerleri tarafından sunulan hizmetleri arayarak ulaşabilmeleri

6.3 Üye'lerin geçmiş randevu ya da rezervasyonlarını inceleyebilmeleri ve raporlayabilmeleri şeklindedir.

7. Gizlilik Politikası

Makine Kodu, Dayklik'te Üye'lerle ilgili bilgileri iş bu sözleşme ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Dayklik Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Makine Kodu Üye'lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları
Dayklik dahilinde erişilen ve Dayklik'i oluşturan tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer yazılım kodları Makine Kodu'na aittir. Üye'ler, Makine Kodu hizmetlerini, çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Makine Kodu hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

Makine Kodu, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari markalarını, ticari görünümünü veya Dayklik vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

8.2 Değişiklikler
Makine Kodu, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Dayklik'te ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3 Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Makine Kodu işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Makine Kodu için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Makine Kodu'ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Makine Kodu'nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İş bu sözleşme 8 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak üyelik sırasında elektronik onay verilerek imza altına alınmıştır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5 Sözleşmenin Feshi
İş bu Üyelik Sözleşmesi Üye Dayklik üyeliğine devam ettikçe yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme Üye'nin kalıcı veya geçici olarak üyeliğini durdurması ya da durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kapat